Menu Color:
Banner Color:
Main Color:
Layout Style:
  • Wide
  • Boxed

Performans Testleri

Yağların akmaya gösterdiği direncin, yani akışkanlığın tayin edildiği testir.Otomotiv sektöründeki uygulamalar için 100 °C'ta ölçülür. Birimi mm² /s veya cSt'dir.
Yağların sıcaklık ile viskozite değerlerinin değişimini belirleyen testtir. Viskozite İndeksi yükseldikçe sıcaklık artışı ile viskozite daha az düşer.
Yağların akabildiği son sıcaklığı belirleyen testtir. Özellikle stoklama ve çalışma ortam sıcaklığı açısından önemli bir testtir.
Yağların parlama ve yanma sıcaklık değerlerini belirleyen testtir. Bu değerler çalışma güvenliği açısından önemlidir.
Yağın yapısındaki bazik bileşen miktarının belirlendiği test metodudur. Yakıtların oluşturduğu asitleri motor yağları içerisinde bulunan bazik bileşenler nötralize eder. Bu bakımdan önemli bir parametredir.
Motor yağlarının düşük sıcaklıklardaki görünür viskozitesini belirleyen test metodudur. Motor yağlarının soğuktaki performansını göstermesi açısından önemlidir.
Motor yağlarının yeterli ve sürekli pompalanabildiği en düşük sıcaklık değerini belirleyen testtir.
Motor yağlarının % buharlaşma kaybı değerini belirleyen testtir.

PErformans Testi