MOTOR YAĞLARI HAKKINDA

 • Motor yağları petrolden arıtım yolu ile elde edilen baz yağlar ve/veya sentetik olarak elde edilen polimerik yapıdaki baz yağların, katıklarla belli standardı, şartnameleri karşılayacak oranlarda karıştırılmasıyla üretilmektedir.

 • Ham petrolün distile edilmesi ile elde edilen baz yağların deterjan, dispersan, viskozite geliştirici, aşınma önleyici vb. katkılar ile harmanlanması ile üretilen motor yağlarıdır.

 • Sentetik esaslı yağlar laboratuvarda kimyasal yolla elde edilen yağlardır. Doğal yapıya sahip diğer yağların görev yapamayacakları hallerde yağlamayı yapabilmek amacıyla üretilirler. Sentetik esaslı yağlar minerallere oranla daha iyi performans ve daha uzun süreli kullanım sunarlar, daha yüksek veya daha düşük sıcaklıklara ve yüksek basınca dayanıklıdır. Sentetik yağlar ileri teknoloji ile yoğun işlemlerden geçerek üretildiği için maliyeti yüksektir.

 • Yarı sentetik yağlar bu ikisinin karışımıdır ve sundukları performans bu iki yağın arasındadır. Genellikle %70-80 mineral yağa %20-30 sentetik yağ karıştırılmak suretiyle elde edilirler.

 • Motor parçaları arasında sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirmek, korozyonu önlemek, soğutmaya yardımcı olmak ve motordaki ısınmayı dengelemek, içerdiği deterjan dispersan katkılar ile motoru temizleyerek, tortu ve birikinti oluşumunu kontrol etmek, yakıt tüketimini azaltmak, motor performansını arttırmak, motor elemanlarını korumak ve motorun ömrünü uzatmak.

 • Araçların yağ değişim kilometrelerini sadece araç üreticileri belirler. Sentetik yağların minerallere oranla çok daha dayanıklı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kullanılan yağın sentetik veya mineral olması, motor performansını ve korumasını doğrudan etkiler. Ancak yağ değişim kilometresi araç üreticilerinin onayı olmadan uzatıldığı takdirde, beklenen performans ve koruma sağlanamayabilir.

 • Viskozite basit şekliyle bir yağın kalınlığının ölçüsüdür. Viskozite indeksi ise bize bir yağın ısıya maruz kaldığında ne kadar inceldiğini gösterir. Rakam ne kadar yüksekse ısıya maruz kaldığında yağ o kadar az incelir. Vizkozite indeksi aynı zamanda bir yağın belirli koşullar altında nasıl davranacağını da gösterir. Kullanılacak yağın viskozitesinin seçimi ekipman üreticisinin tavsiyesi ve kullanım yerindeki iklim koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir.

 • Motor yağlarının viskozite sınıflandırılması SAE (Society of Automotive Engineers) sınıflandırılmasına göre yapılır. SAE sınıflandırması diğerlerinden farklı olarak yağı düşük ve yüksek ısılardaki viskozitesine göre sınıflandırır. SAE sınıflandırmasında derece "W" harfi ile ayrılan iki rakamdan oluşur. W winter yani kış anlamındadır ve yağın düşük sıcaklıktaki viskozitesini gösterir. Örneğin 10W-40'daki 10W gibi. Bu rakam ne kadar düşük olursa yağ o kadar ince olacağından, bu bize aynı zamanda yağın düşük ısılarda ne kadar akıcı olacağını ve motorun ne kadar kolaylıkla çalışacağını da gösterir. İkinci rakam yağın yüksek ısı viskozitesini verir. 10W-40'daki 40 gibi. Bu rakam ne kadar yüksekse, yağ sıcakken o kadar viskoliziteli, yani kalın demektir.

 • Otomotiv yağlarının sınıflandırılması, çeşitli kuruluşlar tarafından yapılmış ve yağlara uygulanan test numaralarının önünde, bu kuruluşların isimlerinin baş harfleri kullanılmıştır. Bu sınıflar, yağın performansını belirler.

  Bu kısaltmaların açılımları şu şekildedir.

  • SAE: Amerikan Otomotiv Mühendisler Birliği
  • API: Amerikan Petrol Enstitüsü
  • ILSAC: Uluslararası Yağ Standartları ve Onay Komitesi
  • ACEA: Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği
  • MIL: ABD Ordusu Yağ Spesifikasyonları
  • JASO: Japon Otomobil Standartları Organizasyonu

  Bu sınıflandırmaların en uygun olanları API, ACEA ve ILSAC sınıflandırmalarıdır. Bir yağın performansını anlamak için ambalajındaki API ve ACEA değerlerine bakılır.

 • Motor yağlarının kalite sınıflamasında en geçerli ölçütlerden biri API'dır. Sınıflandırma iki harfle yapılır. İlk harf yağın benzinli (S) ve dizel (C) motorlardan hangisine uygun olduğunu ikinci harf ise yağın aynı gruptaki performans değerini gösterir. Örneğin API SH/CF. "S" harfi, bujiyle ateşlemeli araçlarda (spark igniotin), "C" harfi, basınçla ateşlemeli araçlarda (compressed ignition) kullanılacağını gösterir. Performans sınıflaması her iki grupta da A en düşük olmak üzere benzinli motorlar için A-M, dizel motorlar için ise C-I arası yapılır. (SA,SB,........SH,SJ gibi). S ve C harflerinden sonra gelen harfler alfabetik sıraya göre ilerlerdikçe motor yağının kalitesi artar. Eğer Yağ kutunuzun üzerinde "API SM/CF" şeklinde ignition bir ibare görürseniz bu, yağın hem benzinli, hemde dizel tüm motorlarda kullanılabileceği anlamına gelir.

 • Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği ACEA ( Association des Constructeurs Europens d'automobile), eski CCMC ortaklığına ait sınıflamanın yerini alan yeni bir motor yağları kalite sınıflamasını 1996 yılında uygulamaya koydu. Bu sınıflamaya göre benzinli motor yağları A, hafif dizel motor yağları B, ağır hizmet motor yağları E, harfleri ile gösterilmiştir. Kasım 2004 tarihinde kalite sınıflaması tekrar düzenlenmiştir. Buna göre benzinli ve hafif hizmet dizel motor yağları sınıflamaları birleştirilerek A/B, özel filtre donanımlı benzinli ve hafif dizel motor yağları C ağır hizmet motor yağları E harfiyle gösterilmiştir.İLETİŞİM

Adres

GEBZE OSB
İHSAN DEDE CAD. NO: 125/1 PK 41400
GEBZE / KOCAELİ

Telefon ve FAKS

0262 751 02 92

0262 751 01 98

0262 751 06 67